nofar amika

Nofar Amikam Named Partner at Leading VC Glilot Capital

Tel Aviv, Israel, November 14th, 2019 | Nofar Amikam joined Glilot Capital Partners 18 months ago...
November 14, 2019